DAMSEKTIONEN

Väddö GK & undertecknad, vill på detta sätt, bjuda in dig till vår nystartade damsektion.

Idén med damsektionen är att skapa ett forum där alla tjejer/kvinnor/damer får en möjlighet att umgås, skapa nya kontakter samt spela golf i en avspänd anda. Det ska ju vara så, att alla oavsett handicap, ska ges möjlighet att hitta partners för en golfrunda, åtföljd av en trevlig sällskapsstund nere på klubben.

Vi ska skoj och inte vara beroende av att mannen/kvinnan i familjen, inte kan vara med och spela av olika anledningar.

Ambitionen är att återskapa en familjär, varmt välkomnande och inkluderande förening, där vi hjälps åt och ställer upp för varandra. Vi har varit dåliga på att inkludera er damer, ni är en otroligt viktig del i verksamheten och att prioritera er, är inte speciellt svårt.

Vår första träff blir på Restaurang Ankaret lördagen den 21 mars, klockan 10, där det serveras kaffe med tilltugg.

Det kommer inte att finnas någon fastställd agenda utan det blir en kreativ träff där fria tankar och idéer förväntas flöda och dokumenteras, för kommande insatser.

Ta nu vara på möjligheten att vara med och bygga upp föreningens damsektion till ett föredöme, som bidrar till vår gemensamma trevnad och medlemsutveckling.

O.S.A. till medlem@vgk.nu , (för vår planering).

Så väl mött på Ankaret lördagen 21/3, kl. 10:00

Stefan Arnesen Ordförande i Väddö Golfklubb