Är du medlem och inte får vår information via din mail? Logga in på MIN GOLF kontrollera att du har rätt e-post ifylld. Det är från dessa uppgifter vi hämtar adresserna till utskicken.
📨

Nytt år – nya utmaningar!

Efter att ha stöttats i två år av frivilliga krafter ska klubben nu försiktigt återgå till att, till viss del, ha anställd banpersonal. Fast fortfarande bygger mycket av arbetet runt banan på att frivilliga ställer upp och det är så oerhört viktigt att ni finns! Jag hoppas alla som vill bidra med sin tid hör av sig till oss, nya som gamla. Både för arbete på banan och i receptionen.

Ny styrelse till hälften och många trådar att dra i. Det som ligger närmast till hand är:

Fakturering – årets fakturor skickas ut i februari och vi använder en tjänst som heter Finqr för utskick och uppföljning. Det blir liten skillnad för er med nytt BG att betala till men för klubben blir det väldigt tydligt och mycket enklare att följa upp.  Det går även att be om delbetalningar direkt till Finqr.

Vårmöte – knappt har vi lagt höstmötet till handlingarna innan det är dags för nästa stadgeenliga möte. Kallelse kommer till möte som planeras till 13 mars om inte pandemin sätter käppar i hjulet.

Branden – återuppbyggnaden är påbörjad och planeras vara klar till sista mars. Det kommer se ungefär likadant ut fram till där bastun var. Där kommer en vägg istället och bakom får vi ett större förråd. Här hoppas vi, om intresse finns, ställa upp bagburar att hyra. Mer om det i separat brev.

Reception & Kiosk – vi flyttar in receptionen och shopen till restauranghuset. Restaurangen blir i år mer en kiosk där korv, smörgåsar och liknande enkel mat kan köpas. Personal hjälper här till med både försäljning och incheckning.

Bemanning – vi söker personal till receptionen. Hör gärna av dig till info@vgk.se
 
Vi i styrelsen ser fram emot ett nytt härligt år och önskar alla välkomna till 2022 på Väddö Golfklubb!!

Annika Torstenius
 

Hej alla goa härliga medlemmar.

Nu kommer mitt sista ordförandebrev, det är med lite blandade känslor som jag skriver. Det har varit två år som har varit helt underbara på fler sätt, vi har ju lyckats med att vända skutan på rätt köl och vi tuffar så sakteliga framåt.
Vi var ju vi före regeringen att utse en kvinnlig ledare, men är så otroligt glad över att vi har fått en kvinnlig ordförande, Annika Torstenius, önskar dig all lycka och välgång. Måste  också passa på att tacka alla som under de senaste året varit till stort stöd och bidragit med positiv feedback, skulle väl kanske nämna några speciella men ingen nämnd och ingen glömd.
Det lackar mot jul, en högtid som många älskar och som många fasar för, men vi kan väl låta denna jul genomsyras av kärlek och omtanke, närhet, gemenskap och vänskap. Vi vill också tacka ICA Väddö för allt som ni bidrar med och för att ni är helt underbara som människor, stort hjärtligt TACK!

God jul och Gott Nytt År

Vi syns på banan under 2022, till dess, ha det gott och lev väl.

Stefan Arnesen avgående ordförande i Väddö Golfklubb.

Hej alla goa härliga medlemmar.

Nu när höstmötet är avklarat och banan är stängd så kan man ju ägna sig åt lite reflektion, vi har ju haft ett rätt märkligt år, problem med vattnet, ny diskmaskin, brand och andra problem.

Jag är helt säker på att den nyvalda styrelsen kommer att göra ett utmärkt jobb med att föra vår klubb framåt i helt rätt riktning, det är ju inga “dunungar” som tillträtt.

Vi har ju en del jobb att göra på banan och det vore därför av yttersta vikt att vi kan få till lite frivilliga som vill hjälpa till med lite höst/vinterjobb, återkommer med mer information om det vid ett senare tillfälle.

Vi har tappat en del medlemmar, flertalet av de som gått ur har gjort det på grund av ålder, sjukdom och annat. Man får respektera de olika aspekter som följer med avhoppen, bara att kavla upp armarna och försöka att rekrytera fler och nya medlemmar.

De 55 som var på höstmötet antog styrelsens förslag av budget, verksamhetsplan, årsavgifter och greenfee.

Återkommer med ytterligare ett brev innan det är dags att dra sig tillbaka och ta en lite lagom lång ledighet.

Ha det gott, keep svinging, vi syns och hörs

Stefan Arnesen
Avgående ordförande i Väddö Golfklubb

 

 

Styrelsens tankar och förslag på verksamhetsplan för Väddö golfklubb 2022

Sommaren 2021 drabbades klubben av en brand i den byggnad som rymmer omklädningsrummen. Branden orsakades av en explosion i en laddare till en av golfbilarna. Försäkring täcker det mesta av kostnaderna men det innebär att vi år 2022 kommer behöva bygga nytt efter det som förstörts. Det blir med största sannolikhet inte ett exakt återställande av hur det såg ut innan branden utan en anpassning till dagens behov. I detta ligger givetvis nya omklädningsrum och toaletter men även en brand- och stöldsäker parkering för golfbilarna, ny klubbtvätt samt inrättande av bagskåp för uthyrning till medlemmar. En arbetsgrupp är tillsatt som planerar och håller i detta.

Vi kan konstatera att kundunderlaget tyvärr är för litet för att driva en restaurang med hemlagad mat och hembakade kakor. Restaurangen kommer därför ersättas av en kafeteria där vi säljer kaffe, the, dricka, bredda smörgåsar, bakverk, varm korv och färdiga maträtter som kan värmas i mikrovågsugn. Vi ser också över om vi kan optimera bemanningen och därmed minska kostnaderna genom en samlokalisering av reception och kafeteria.

Skötseln av banan är högt prioriterad och måste därför få de resurser som behövs. Att sköta banan enbart med frivilliga insatser är inte hållbart i längden och vi ser att vi 2022 behöver anställa personal som i kombination med fortsatta frivilliga krafter kan sköta vår fina bana. Genom minskad bemanning i restaurangen sker därmed en omfördelning av kostnader för personal. På detta sätt kommer vi även i fortsättningen kunna säkerställa en stabil ekonomi för klubben
Hål nummer fyras får en ny green och kommer göras om till ett par 4-hål. Projektet Bevattning av banan med renat avloppsvatten, kommer färdigställas under året och kunna tas i bruk nästa år. Det kommer ge en helt annan standard på banan med gröna fairways och greener hela sommaren.

Klubben har ökat sitt medlemsantal under 2021 och vi kommer fortsätta jobba på att öka antalet medlemmar även 2022. De olika medlemskategorier som erbjuds kommer ses över och målet är att öka antalet fullvärdiga medlemmar.

Styrelsen Väddö Golfklubb i september 2021

Kallelse till Väddö GKs årsmöte/höstmöte söndagen den 24 oktober klockan 10:00 

Plats: Församlingsgården Älmsta,tvärs över ICA parkeringen.


Föredragningslista 

1. Inledning och mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd för mötet

3. Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna

4. Fastställande av föredragningslista

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet

6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet

7. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2022

8. Styrelsens förslag till budget för 2022

9. Fastställande av

– medlemsavgifter för 2022

– verksamhetsplan för 2022

– budget för 2022

– styrelsearvode 2022

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

11. Val av

– ordförande för en tid av ett år, 2022-01-01 – 2022 -12-31 

– kassör, 2022-01-01 – 2023-12-31 

– ledamot, 2022-01-01 – 2023-12-31 

12. Övrigt

13. Mötet avslutas

Samtliga handlingar kommer att finnas tillgängliga sju dagar innan mötet via länk eller i pappersform i kansliet.

 

Hej alla medlemmar

Ledsen över att det dröjt så länge mellan breven, men det har varit så otroligt mycket att göra med allt och då menar jag verkligen allt. Dels massor av kontakter med försäkringsbolaget, både angående byggnationen och nya bilar, vi fick hyra tre bilar av Club Car till kraftigt reducerat pris, men en av dessa bilar blev stulen någon gång mellan 16 i tisdags och 07 i onsdags, det verkar som vi har massor av oflyt i år! Polisanmälan är upprättad och Club Car informerade. 

V kommer att ha årsmöte söndagen den 24;e oktober klockan 10.00 i församlingsgården i Älmsta ( mitt emot ICA), motioner ska vara klubben tillhanda senast en månad innan mötet, handlingar kommer att finnas tillgängliga via en länk på på hemsidan, boka in 24/10 redan nu.

Åter till brandskadorna, vi har bett en grupp att titta på hur vi lämpligast kan gå vidare, vi kommer inte att påbörja några arbeten under säsongen utan väntar till oktober, november, förslag och idéer emottages tacksamt, bäst via mail.

Vi har tappat en del greenfeeintäkter kontra 2020, det hade vi ju räknat med det var ju “all time high” förra året. Medlemsantalet har ökat ganska mycket vilket är mycket positivt för klubbens fortlevnad. Ska försöka att återkomma så fort jag har några nya positiva signaler, keep svinging

Stefan Arnesen
Ordförande i Väddö Golfklubb

Detta är inga bilder vi vill lägga ut men som förklaring till det som hänt. Fredagen den 23/7 klockan 17.30 fattade En av laddarna till golfbilarna som stod på gaveln till omklädningsrummet eld, det var ett mycket hastigt förlopp och på ett par minuter så brann alla fyra bilarna på gaveln, det var två av våra ny bilar som blev utbrända. Lyckligtvis så kom ingen person till skada utan det är bara materiella skador och dessa går ju att ersätta. Arbetet är i full gång med att prata med försäkringsbolag och ta de vederbörliga kontakter som krävs, vi inväntar OCAB;s skaderapport innan vi går vidare med nya byggplaner och vad som kommer att hända där. Vill också passa på att rikta ett STORT, INNERLIGT och HJÄRTLIGT TACK till Brandförsvaret i Älmsta, Norrtälje och Hallstavik.

Stefan Arnesen
Ordförande i Väddö golfklubb

HEJ GO VÄNNER

Nu börjar saker och ting så sakteliga falla på plats, de grejor vi beställt börjar anlända till klubben, ett gäng har röjt upp vi reningsverket och förberett för att lägga slang, de mattor vi ska ha i dammen är väl på väg endera dagen, det känns så kul att vi börjar få from på det här. Vi har märkt en ökning i nya/gamla medlemmar, vilket är oerhört positivt, nu gäller det att ta hand om de nya och vi har ju då det nybildade nätverket med Anna Kullberg och Egon Svensson som kontaktpersoner, det är ett spännande initiativ, hoppas alla vill vara med. Vi kommer att ha vårmötet på klubben lördagen den 22 maj klockan 10.15 ute på gårdsplanen vid receptionen/restaurangen, jag hoppas vi ses där och att de flesta av er fått er första dos vaccin mot Covid.

Ha det gott så länge

Stefan Arnesen
Ordförande i Väddö Golfklubb

Föredragningslista
1 Fastställande av röstlängd för mötet 
2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
3 Mötets öppnande 
4 Fastställande av föredragningslista 
5 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet 
7 a Styrelsens Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
b Styrelsens Årsredovisning (resultat och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret
8 Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning 
9 Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen 
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
12 Övriga frågor (information och diskussion) 
13 Mötet avslutas 

Handlingar kommer att finnas på plats i kansliet sju dagar före mötet. 

HEJ GO VÄNNER

Nu börjar det närma sig säsongsstart med stormsteg, vår tanke är att slå upp portarna på skärtorsdag 1/4, nej det är inget skämt. Men vi kommer att ha lite smygpremiär redan nu på fredag 26/3 då vi öppnar hål 10-18. Dammbygget är nu igång, finansieringen är klar, då vi bland annat fått bidrag från Sparbankernas fonder samt LOVA Länsstyrelsen i Stockholm. Detta projekt är stort, det kommer att ge eko i hela golf Sverige, vi kommer att få besök av förbundet som kommer att göra ett reportage om oss och att vi som tredje klubb i Sverige kommer att vattna vår bana med renat avloppsvatten. Måste även framhålla att tidsperspektivet och när vi kan vara klara att starta beror på flera parametrar, självklart vill vi komma igång så fort det bara går men det finns mycket som ska klaffa och att det är viktigt att ingenting går fel. Vi har på oss till den 1/1 2022 att lämna in slutredovisning till Länsstyrelsen i Stockholm.

Vad gäller vårmötet så är det på grund av rådande omständigheter svårt att närmare precisera något datum, vi får nya rekommendationer från FHM och golfförbundet runt den 8;e april. Angående tävlingar så är det för närvarande inga hinder för klubbtävlingar, vi har ett preliminärt tävlingsprogram på hemsidan. Vill också passa på att puffa lite för vårt nybildade nätverk, här kan du som  är ny medlem, redan spelar men inte har någon att lira med, detta nätverk är tänkt att vara till för alla! Du kontaktar Anna Kullberg eller Egon Svensson för vidare information.

Det var väl allt för denna gång. Keep on svinging 😊

Stefan Arnesen
Ordförande i Väddö Golfklubb

NU ÄR VÄNTAN ÖVER!!
 
Idag (2/3-2021), har vår LOVA ansökan hos Länsstyrelsen gällande Bevattning med renat avloppsvatten blivit BEVILJAD !
Nu har alla instanser sagt JA !
* Norrtälje kommun (miljö och byggnadsnämnden),
* Länsstyrelsen och
* Norrtälje kommun på VA sidan som ”släpper” in oss i Älmsta reningsverk.
 
Detta är en mycket lycklig dag för klubben, eftersom vattenförsörjningen blir garanterad och vi kommer,
att minimera användandet av gödning då vattnet har en något förhöjd kvävenivå som gräset definitivt kommer att ”äta” upp, vilket också innebär en grönare bana.
Vi kommer att starta arbetet med att gräva/lägga duk i den nya planerade dammen på 300 m3 så fort vädret tillåter.
Vi kommer också att göra vad som står i vår makt att kunna starta bevattningen under 2021, men vis av att tiden alltid rusar iväg, så vi fick förlängd tid att slutföra detta projekt.
 
Länsstyrelsen har i sina villkor, givit oss tid att arbeta i ett vettigt tempo under 2021, och där slutrapporten ska vara inlämnad under januari 2022.
Vi ska ju införskaffa UV lampa, SUSP mätare, distributionspump, PLC styrning, ansluta oss till reningsverket, bygga ett separat hus för våra enheter utanför reningsverket, lägga ner ca 150 mtr slang från reningsverket till befintlig slang på fastlandssidan i Älmsta och avsluta anslutningen i den nybyggda dammen.
Vi ska även flytta vår befintliga pumpstation närmare den nybyggda dammen, så det är en hel del att göra innan det renade vattnet gör nytta på vår älskade golfbana.
 
Det är därför självklart att vi som har arbetat med detta projekt är mycket glada idag.
Vi har jobbat hårt från den dagen då vi fick träffa Loftahammars GK’s ansvariga med Torgny Kind vid rodret för ca 2 år och sedan till mötet med Göran Persson och hans gäng hos Emmaboda GK förra året.
Hos Emmaboda köpte vi loss en kopia av deras kompletta underlag för, att inte missa något då vi ”knåpade” ihop ansökan till Norrtälje kommun på miljösidan och därefter ansökan till Länsstyrelsen i Sthlm.
 
Vi som har jobbat med detta är:
* Undertecknad Stefan Arnesen med juridiskt ansvar gentemot länsstyrelsen, Norrtälje kommun och våra medlemmar,
* Anders Ljungblad som har varit sammanhållande och där en bulldozer känns klen jämfört med Anders som med sin envishet varit med och drivit detta projekt i hamn,
* Lars Runnholm med sitt sunda förnuft och sin långa erfarenhet av projekthantering och som nu kommer mycket väl till pass nu då vi kör igång,
* Christer Svärd som känner varenda person i denna region och som kan vår bana och dess förutsättningar från ca 5 mtr under mark och uppåt,
* Tomas Holmqvist som med sin erfarenhet inom bl.a. vattenvård, hållit i kontakterna och begärt in offerter på allt det som ska ingå i detta projekt.
 
Stefan Arnesen

INTET ÄR SOM VÄNTANS TIDER……..

Hej go vänner där ute i kylan och snön.

Även om banan är helt snötäckt så innebär ju inte det att verksamheten står stilla, nej tvärt om, det pågår en massa saker för att få kommande säsong att bli ytterligare en höjdare. Vi kommer att starta “klubbens nätverk” med fokus på fadderverksamhet och att se till att du som medlem får lära dig lite om regler eller hitta ett gäng med nya spelpartners oberoende av om du är ung, gammal, kvinna eller man. Hjärtligt välkomna till nätverket!

Eftersom vi inte kommer att någon anställd banpersonal i år heller, så vädjar vi till dig som har en stund över och gärna vill vara med i vår goda gemenskap, du kan anmäla ditt intresse till Lasse Runnholm, runnholm@msn.com eller 0725 440730, Anders Ljungblad, anders@ekonomikrets.se eller 0709 667985. Gör gärna din anmälan innan den 15/3 eftersom planeringen redan är i full gång, jag hoppas att det är flera som hörsammar det här och anmäler sig.

Vi vill också passa på tillfället att framföra våra varma gratulationer till vår medlem Jacob Logård, han tilldelades Guldankaret  för 2020 års idrottsprestation, ung lovande inte bara i brottning utan även en lovande golfspelare.

Det var väl allt för denna gång, ha det gott och vi ses snart igen.

Stefan Arnesen
Ordförande i Väddö Golfklubb

Hej och god fortsättning till er alla!
Vi har haft vårt första styrelsemöte med den nya styrelsen och det känns verkligen positivt, alla brinner för kommande säsong, ni kan läsa på hemsidan om vilka funktioner vi har i styrelsen.Så kom då snön och vintern, vissa gillar den, andra inte, däribland jag, inte så trakterad över den vita marken, men det kommer en vår….Arbetet fortgår på banan, ett gäng har under torsdagarna fixat till el staketet under Leif Börjessons ledning, tyvärr kan vi inte samla ris och annat som ligger här och var efter diverse fällningar av träd.Vi kommer att behöva hjälp med diverse sysslor vad det lider, det är torsdagarmellan 9-12 som gäller, så känner du att det skulle finnas möjlighet att medverka hör av dig till

Lasse Runnholm, telefon 0725 440730 eller mail: runnholm@msn.com

eller till mig,

Stefan  0700397189 eller mail: arnesen.stefan@hotmail.com,

jag kan lova att det är ett besök du inte kommer att ångra,  högt i tak, trevlig gemytlig gemenskap.

De dagar det handlar om är följande:

Februari:4,11,18,25 kl 9-12

Mars:4,11,18,25 kl 9-12

Kan då samtidigt passa på att höra efter om det är någon som känner sig manad att delta i sommarens grupper, klippgrupp eller ban gruppen, det är samma kontaktpersoner som ovan.Du är välkommen till ett glatt gäng med goda kompisar, det är ju inte så mycket betalt medvi bjuder på lunch och alla får varsitt guldkort med diverse förmåner. Det är bra om du låter oss veta snarast möjligt då planeringen redan är i full gång.
Det var väl allt för denna gång, jag hoppas att snön smälter, solen börjar lysa och livsandarna återvänder, längtar dit.
Stefan Arnesen / Ordförande Väddö Golfklubb

EN VARM DECEMBER HÄLSNING
Så här i elfte timmen är det åter dags att tacka ALLA som på sitt sätt har bidragit till att göra årets säsong till en av de bästa i klubbens historia. Det har ju på många sätt varit ett speciellt år, covid 19 har väl på något sätt drabbat oss alla, men det kommer ju att ta slut nån gång, så det är väl bara att försöka ha tillförsikt fast det kan kännas svårt, men det blir ljust även 2021.Styrelsen önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Var rädda om varandra ta hand om er och era kära. Vi syns på banan igen 2021, väl mött då.
Stefan Arnesen
Ordförande i Väddö Golfklubb

HEJ GO VÄNNER

Så här i elfte timmen är det väl på sin plats att skicka några särskilda hälsningar, utan att för den sakens skull nämna någon speciell, men alla har på ett eller annat sätt bidragit till den helt makalösa säsong vi haft. Måste ju dock rikta ett stort tack till alla dessa våra frivilliga, som trots tidiga mornar, halv taskigt väder ställt upp utan att knota och allt detta för en enkel lunch, det är stort!! De flesta har dessutom lovat att ställa upp ett år till, det är om möjligt ännu större! Vi har inte tappat speciellt många medlemmar per den 2020-10-31 så är det under tio som lämnat klubben. Ekonomin känns bra, vi har ett gott kassaflöde och inga större utgifter att betala i år, vilket innebär en vinst, vilket i sig är mycket glädjande. Vill också påminna om arbetsdagarna som är kvar i år torsdag 3/12 och torsdag 10/12 mellan 9 -12, grillad korv och kaffe efter avslutat arbete. 2021: Torsdagar: 9 – 12 den 14, 21, 28 januari samma tider och samma mat. Vi kommer att skicka ut medlemsfakturor i mitten av januari, med förfallodag 2021.02.28.

Stefan Arnesen
Ordförande i Väddö Golfklubb

HEJ ALLA MEDLEMMAR I VÄDDÖ GOLFKLUBB

Tackar så hjärtligt för förtroendet att få leda klubben ytterligare ett år. Vill passa på att hälsa Anna och Annika välkomna i styrelsen. Planeringen för 2021 är redan i full gång och vill då särskilt pusha för arbetsdagarna som kommer att äga rum troligen torsdagar mellan 9-12, men återkommer med mera information så fort som möjligt, håll utkik på hemsidan eller i din mailbox.

Stort tack till valberedningen som gjort ett synnerligen gott jobb och ett stort tack till de som lämnat styrelse och kommittéer. Vad gäller juniorer så kommer vi att även i år träna på Ullna Indoors med planerad start måndagen den 16;e november klockan 18-20. Receptionen är nu stängd för säsongen, men det sitter en lapp som talar om hur ni ska göra om ni ska betala greenfee, detta sker via swish, där är det oerhört viktigt att ni anger att beloppet att betala gäller greenfee, det blir svårt med registreringen hos ekonomikrets annars.

I övrigt hopp om en skön höst och var rädda om varandra.

Stefan Arnesen
Ordförande i Väddö Golfklubb

Hej alla glada.

Säsongen närmar sig så sakteliga sitt slut, trist, men sant. Vi kommer att ha banan öppen så länge det bara går men blir det snö och tjäle ja då tar det nog slut. Ekonomiskt sett så har säsongen vida överträffat tidigare år, utan att närmare föregå resultatet så gör vi i alla fall en ganska stor vinst. Vattenprojektet trillar på, kommunen har godkänt vår ansökan och sagt ja till att vi får använda det vatten vi önskat, detta innebär att vi kommer att ha en grön och då menar jag grön bana nästa år, vilket är stort! Påminner om att vi har höstmöte den 25;e oktober klockan 10 vid klubben, vi håller till utomhus eftersom situationen är som den är.

Väl mött och ha det gott.

Stefan Arnesen
Ordförande Väddö Golfklubb

Årets repris på ICAs fyrmannascramble spelades en vacker höstlördag. 35 lag alltså 140 deltagare var ute och kämpade på banan. Det hördes många skratt och det ropades ”Fore” inte alltför sällan. Vi tackar ICA Väddö och Linus för det fina prisbordet och alla godsaker som lagen fick med sig ut på banan. Vinnande lag Karlsson/Malmberg/Blombäck/Södergren med 55 slag. Vinnare av närmast hål Emil Händel.

 

Plats: På golfklubben / Kaffe serveras. 
Föredragningslista
1. Inledning och mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
7. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2021
8. Styrelsens förslag till budget för 2021
9. Fastställande av
– medlemsavgifter för 2021 
– verksamhetsplan för 2021 
– budget för 2021 
– styrelsearvode 2021 
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
11. Val av
– ordförande för en tid av ett år, 2021-01-01 – 2021 -12-31 
– övriga ledamöter i styrelsen, 2021-01-01 – 2021/2022-12-31 
– ev suppleanter för en tid av ett år, 2021-01-01 – 2021-12-31 
– en revisor för en tid av ett år, 2021-01-01- 2021-12-31 
– en ledamot samt en ordförande i valberedningen för en tid av ett år 
12. Övrigt
13. Mötet avslutas

Handlingar tillhandahålles vid mötet. Om medlem önskar ta del av handlingarna innan mötet meddela detta senast den 17 oktober per mail, kansli@vgk.nu

Efter avslutad 9 håls scramble blev det en härlig tur med Eckerö Linjen.

Hej på er alla glada goa golfare.

Nu när färgerna på träden börjar skifta och luften är klar ja då är det dags att titta tillbaka lite på den gångna säsongen. Det har ju varit lite mera annorlunda än vanligt, dels på grund av covid 19 men även en del andra faktorer som gjort att den här säsongen är lite utöver det vanliga. Tittade lite och jämförde statistik 2019 kontra 2020 i juli, då har vi mer än fördubblat antalet greenfee, stort! Beror väl mycket på att vi har haft en bana som efter de förutsättningar vi har varit i absolut toppklass. Kommer då osökt in på alla som ska tackas, Christer vår greenkeeper, denne man är mer än en trollkarl i alla avseenden sen alla dessa frivilliga som mot en lunch som betalning ställt upp och gjort ett enormt arbete, denna lojalitet är rörande. Vi har planerat årsmötet till den lördagen den 24/10 klockan 10, även detta kommer att hållas utomhus. Nåväl det var allt för denna gången.

Stefan Arnesen
Ordförande Väddö Golfklubb

HEJ ALLA GOA GLADA MEDLEMMAR

Nu är vi inne i mitten av augusti och visserligen har det lugnat ner sig en aning, men vi har glädjande nog fortfarande många bokningar och det är gott. Sommaren har inneburit ett stort lyft för vår anläggning, dels för att vi hållit banan i mycket bra kondition, lyfter på hatten för alla våra frivilliga medarbetare, ni har gjort mer än ett guldjobb!! Det har ju även inneburit ett välbehövligt tillskott i kassan. Vill passa på att än en gång tacka alla för vad ni gjort och förhoppningsvis kommer att göra, det här är stort i mina ögon. Vill också tacka ICA för att även i år ordnat en helt makalös tävling som kunde genomföras även i år trots rådande omständigheter. Stort GRATTIS till alla klubbmästare men ett litet speciellt grattis till Tristan Svärd som vann juniorklassen efter särspel.

Lev väl, spela golf och var rädda om varandra.


Stefan Arnesen
Ordförande i Väddö Golfklubb

HEJ ALLA GOA MEDLEMMAR.

Så här mitt i juli så är det kul att vara på banan, vi har en utmärkt produkt att vara stolta över, första veckorna i juli har det varit en hög besöksfrekvens vilket är mycket glädjande! Jag måste dock be er alla att laga era nedslagsmärken på greenerna, var ute idag, den 16/7 och har väl lagat sisådär ett hundratal, det är inte roligt att laga märken efter andra, så än en gång, LAGA era märken. Det ser bra ut på den ekonomiska fronten, det kommer in pengar och sen har tjejerna i restaurangen gjort och gör ett helt ovärderligt jobb med god vällagad och välsmakande mat samt ett trevligt bemötande mot alla våra gäster. Det var väl allt för nu.

Stefan Arnesen
Ordförande i Väddö Golfklubb 

HEJ ALLA GLADA MEDLEMMAR I SOMMARVÄRMEN.
Vi hade ett händelserikt försenat vårmöte onsdag den 24/6 ett femtiotal hade trotsat värmen, nog om det, vill tacka de två avgångna ledamöterna i styrelsen för ett väl utfört arbete och samtidigt hälsa Bobo Hannerz och Daniel Bellander välkomna som nya ledamöter. Midsommarhelgen var otroligt bra för klubben, stora greenfee intäkter och mycket hög försäljning i restaurangen, stort tack till vår underbara personal, ni gjorde en mer än helgjuten insats. Vill informera om att vattenprojektet kommer att återupptas i slutet av augusti. Om ni nu trotsar värmen, tänk då på att ha rikligt med vatten med er och se till att skydda huvudet, men det tänker ni nog på ändå.

Ha det gott i värmen


Stefan Arnesen
Ordförande i Väddö Golfklubb

Under övriga frågor på onsdag kommer det att tas upp en punkt angående fyllnasdsval till styrelsen då två ledamöter valt att lämna styrelsen Bo Linde och Jens Derblom, dessa föreslås ersättas av Bo Hannerz och Daniel Bellander.

Hej alla glada medlemmar.Efter diverse turer så har vi nu kommit fram till att vi kan ha våratvårmöte, visst, något försenat men nu bli det av, fortfarande sammaregler som gäller, armlängds avstånd, vi håller till utomhus för att undvikaför mycket närkontakt.

Plats: Golfklubben / receptionen, eller om vi blir många på gräsplanen nedanför.

Föredragningslista

1 Fastställande av röstlängd för mötet
2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3 Mötets öppnande
4 Fastställande av föredragningslista
5 Val av ordförande och sekreterare för mötet
6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
7 a   Styrelsens Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  b   Styrelsens Årsredovisning (resultat och balansräkning) för det senaste                                      räkenskapsåret
8 Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning
9 Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
  –  Avveckling av spelrätter, § 13 i stadgarna
  –  Hedersmedlem   
12 Övriga frågor (information och diskussion)
13 Mötet avslutas

Handlingar kommer att finnas på plats och i kansliet sju dagar innan mötet.

 

HEJ ALLA GOA GLADA GOLFARE

Trots coronatider så är det full fart på vår vackra bana, det fullständigt sjuder av liv och rörelse, detta är så oerhört glädjande. Jag hade det stora nöjet att öppna och närvara vid premiärmötet för damsektionen,även där är det full gas framåt, goda och vettiga tankar om hur vi får saker och ting ska vara och vad vi önskar att det kommer att bli, jag är helt övertygad om att detta är början på en livlig damsektion. Vi hade våravslutning med “Fyrklövern” i Öregrund och efter ett vanligt möte där vi diskuterade olika spörsmål, så kom vi fram till att fortsätta vårt samarbete och på sikt utöka det, planerat nytt höstmöte i september. Vi kommer att ha en juniortour på alla våra banor, återkommer med mer info senare.

Vår första grönt kort kurs har gått av stapeln och alla jag pratat med var otroligt nöjda och belåtna.
Klipp poolen är igång, banan är i mycket gott skick, vad mer kan man begära?
Skulle gärna se fler som går fadderrundor med våra nya medlemmar, anmälningar
i receptionen.

Vi hörs snart igen, svinga lugnt.

Stefan Arnesen
Ordförande Väddö Golfklubb

Bäste Medlem,

Om du ännu inte hunnit hämta ut din ordinarie MEDLEMS Badge 2020 , så passa på och gör det, nästa gång du passerar receptionen.

Fäst Medlems Badgen med medföljande band, väl synlig på din Golfbag, för att visa att du är medlem i Väddö Golfklubb.

Nytt för i år, är att Styrelsen beslutat om att införa en ny funktion; GOLF VÄRD, vilket innebär att klubbfunktionärer med jämna mellanrum åker ut på banan, för att erbjuda service, kall dryck och något enklare att tugga på.

I samband med detta, kommer även behörigheten att spela på banan, att uppmärksammas.

Vi ser fram emot en härlig golfsäsong på vår vackra & trivsamma golfanläggning!

För Styrelsen
/ Bo Linde

P.s För er som valt att bli GULDMEDLEM, så har ni redan fått information gällande den speciella Badgen, vilken också finns i receptionen.

BLI GULDMEDLEM >>

Hej igen kära medlemmar.

Efter att än en gång rådfrågat diverse myndigheter och förbund, så har vi beslutat
att skjuta upp vårmötet på obestämd framtid, vi vill absolut inte riskera någons hälsa.
Att vara ute och spela golf är dock något som fortfarande är väl fungerande, fortfarande
är det armlängds avstånd som gäller. Hoppas att vi ses ute på banan framöver.
 
Stefan Arnesen
Ordförande Väddö Golfklubb

 

HEJ ALL GOA GLADA MEDLEMMAR.

Säsongen står inför dörren, ja, den har väl egentligen redan börjat och det känns så positivt, tyvärr så har vi ju en elak fiende( covid 19) att kämpa emot, men vi golfare är ju ett tåligt och segt släkte eller hur? Banan är öppen och i ett gott skick, lite svårputtade greener, men det blir bättre tro mig.

Tävlingskommittén har i samråd med styrelsen beslutat att följa golfförbundets riktlinjer och kommer därför INTE att arrangera några tävlingar fram till den 30;e juni. Detta innebär att om inga nya rekommendationer tillkommer så blir det tävlingar under juli, augusti och september. Vad gäller onsdagstouren så blir det en kortare modell i år, vi brukar
ju ha ett uppehåll i juli och så även i år, tanken är dock att komma igång med onsdagstävlingarna börjar i augusti, mer information kommer senare. Vi förstår att det kan bli en besvikelse, men vi värnar er hälsa framför allt annat.

Seriespelet i UGF;s regi kommer inte att ha något seriespel under maj och juni, vi återkommer om det skulle komma några nya rekommendationer.

Det är så här det ser ut, men vår förhoppning är att denna säsong ska bli något utöver det vanliga, känslan är att allting andas optimism, det spirar och gror, alla verkar glada och det är något som väl varit en bristvara…..

Nåväl, sköt om er därute och var extra rädda om varandra, så hörs vi snart igen.

/Stefan Arnesen
Ordförande Väddö Golfklubb

HEJ ALLA GLADA OCH FÖRVÄNTANSFULLA MEDLEMMAR.

Trots rådande situation med covid 19, så smyg öppnar vi anläggningen, redan nu, på skärtorsdagen den 9/4.Alla är hjärtligt välkomna och vi håller givetvis föreskrivet avstånd till varandra, ute i friska luften.Restaurangen är nu bemannad, (det känns otroligt bra, att den biten fallit på plats), där ett enklare utbud av varor kommer att finnas tillgängliga.
Vi håller även här, ett respektfullt avstånd till varandra. Det finns ett flertal sittplatser utomhus där vi kan sprida ut oss.

Vattenprojektet tuffar vidare, Anders Ljungblad har i detta projekt varit så otroligt noggrann, envis och framför allt sett till att det händer saker, efter diverse fram och tillbaka, med kommunen och länsstyrelsen, men nu verkar det hända saker.

Vår bedömning är att vi kommer att vara igång med slutfasen av detta Kretsloppsprojekt under hösten 2020 och att det är färdigt att tas i bruk till våren 2021.

Vi är just nu i full färd med en uppgradering av vårt eget pumphus och banans bevattningssystemet vilka är en viktig del i Kretsloppsprojektet. I veckan fick vi besked om att Roslagens Sparbanks stiftelser beviljat klubben ett bidrag till detta projekt med 75,000 kr, detta känns otroligt bra!

Hur tävlingssäsongen kommer se ut, är ännu inte riktigt klart, men vi följer SGF:s riktlinjer och rekommendationer.Tävlingskommittén ser till att bevaka aktuellt läge och att detta uppdateras på vår hemsida.

Hoppas att vi ses i påsk och att ni kommer att få en ovanlig men rolig säsong.

/Stefan Arnesen
Ordförande Väddö Golfklubb

Hej alla goa medlemmar.

På grund av den rådande situationen ställde vi ju in vårmötet och damsektionsmötet, detta betyder inte att vi för den sakens skull är overksamma, snarare tvärtom. Vi också på detta sätt tacka alla de frivilliga som varit med om att se till att banan är i toppskick när vi kommer igång. Enligt golfförbundets senaste uppdatering så kan golfspel ske där banorna är öppna, under förutsättning att man iakttar god handhygien, detta innebär ju också att det är helt valfritt att ta sig en promenad på banan, samla ihop kvistar, platta till vildsvinsmärken och spela golf i det vackra vårvädret. Vill också passa på tillfället att tacka Bosse Sedvall som oavsett väder och vind, sett till att vi har ett helt gäng med fräscha bänkar att sitta på, stort tack!!

Vi har väl i princip klart med ny restauratör, återstår lite formalia, men återkommer så snart det bara går, planerad öppning i egen regi till påsk, med ett mindre utbud, vi kommer att ha kaffe, bullar, smarriga mackor, korv och dricka till försäljning initialt.

Vattenprojektet tuffar på, Anders fick göra en extra skrivelse till kommunen, med svar på en del frågor, men det kommer att lösa sig.

Stefan Arnesen
Ordförande Väddö Golfklubb

Till alla medlemmar i Väddö Golfklubb.
Styrelsen har i enlighet med rekommendationer från golfförbundet och smittskyddsinstitutet beslutat att flytta vårmötet den 28 mars klockan 10 på obestämd tid. Detta på grund av rådande omständigheter och att vi bör undvika samlingar i större skala, vi ser givetvis till er hälsa i första rummet. Vidare så är också mötet på Ankaret med damsektionen flyttat till senare tillfälle, vet inte när men återkommer i ärendet.

Till vår glädje kan vi nu meddela att vi nu är överens med Christian Modin, om att han blir vår Golf Pro från och med golfsäsongen 2020.

Christian fungerar idag som Pro på Roslagens GK och kommer framöver att dela sin tid med Väddö Golfklubb.

Vi kommer snarast att uppdatera hemsidan med tjänster och aktuell prislista.

Vi ser också fram emot inplanerade demodagar med de ledande golfmärkena.

Samtliga medlemmar och intresserade nybörjare, är hjärtligt välkomna att höra av sig, direkt till Christian. Dela gärna budskapet om Christians ankomst, med familj och vänkrets.

 

Vi vill samtidigt hälsa Martin Pontén välkommen till den nyinrättade tjänsten, Receptionist/Kanslist. Kanslisttjänsten har Martin redan tillträtt, (2/3 2020), vilken innebär 8 timmar i veckan under hela året. Receptionstjänsten omfattar, mån-fre under perioden 15/4 t.o.m. 15/10, (säsongsanställning).

Vi hälsar även Saga Elfving  välkommen som receptionist på lördagar och söndagar.

Martin & Saga är två unga ambitiösa och serviceinriktade ungdomar, med stor vilja att göra sitt bästa för klubben. Vi i styrelsen, kommittéer och samtliga medlemmar kommer se till att vi gemensamt stöttar och uppmuntrar dem, så att de får bästa möjliga förutsättningar att växa in i sina roller

Årsmöte/Vårmöte äger rum lördagen den 28 mars på Folkhögskolan.
Motion ska vara styrelsen tillhanda senast den 29 februari, enligt stadgarna