MILJÖPOLICY VÄDDÖ GOLFKLUBB

  • Målet med vårt miljöarbete är att det både på kort och lång sikt ska vara positivt för allt och alla och inte förstöra för kommande generationer.

  • Genom att sätta upp mål för miljöarbetet och utvärdera dessa fortlöpande kommer klubben att verka för en succesiv miljöförbättring.

  • På Väddö golfklubb är vår ambition att värna om människorna, faunan och floran och den trivsamma miljön som är naturlig i denna del av Roslagen. Vi försöker även i möjligaste mån förbättra miljön för djur och växter.

  • Att efter bästa förmåga belasta miljön så lite som möjligt genom att minska mängden avfall och minimera utsläpp till luft, vatten och marker och även vara sparsamma med energi, vatten och råvaror.

  • Att kommunicera och utbilda så att vår policy och vårt arbetssätt uppfattas som positivt av anställda, medlemmar, gäster och allmänheten.

  • För alla som jobbar på/med klubben ska målet vara att arbeta i harmoni med naturen.

  • Vi bevakar och följer lagar och förordningar och de intentioner som avses med dessa.

  • Vi vill erbjuda medlemmar och gäster bra förutsättningar för rekreation, motion. utveckling och en behaglig och äkta naturupplevelse genom spel på Väddö golfklubb.

  • Väddö golfklubb ska vara en golfanläggning i Roslagsmiljö med välkomnande atmosfär där alla ges möjlighet att spela.

  • Besöket på Väddö golfklubb ska vara en positiv helhetsupplevelse.