HÅLVÄRD

Nu tar vi nya gemensamma tag inför säsongen, många medlemmar kommer att på frivillig basis, få möjlighet att ta ett extra stort ansvar för skötsel och underhåll av grönytorna på våra spel och övningsområden. Som ett led i denna satsning, har vi beslutat att bjuda in medlemmar/ familjer att bli Hålvärdar.

Som hålvärd blir du/ ni, ”ansvariga”, för ett golfhål och därmed en viktig ”kugge” i klubbens verksamhet. Detta är ett bra sätt att få ta del av och känna en fin gemenskap och samtidigt göra en viktig insats på vår fina bana.

Det är inte meningen att uppdraget som hålvärd skall vara betungande, utan ett roligt och inspirerande sätt att bidra till trivsel och upplevelsen av Väddö Golfklubb, som en välskött golfanläggning, där vi medlemmar tillsammans ställer upp och gör vår insats, efter förmåga.

Lill-Ann & Kjell Sondal, fungerar som kontaktpersoner, vägleder, informerar, samt stöttar, avseende vad som kan utföras/ förväntas av er som hålvärd.

Förslag på arbetsuppgifter som en hålvärd förväntas utföra på sitt golfhål:

1.Hålla snyggt & välkomnande, på och kring, vägar till och från sitt golfhål.
2.Se till att tee skyltar och pinnar/ markeringar är synliga, är hela och står rakt.
3.Trimma gräs och sly, runt tee.
4.Ta bort skräp, grenar/pinnar på hålet.
5.Laga ej åtgärdade nedslagsmärken på green.

Ni är också välkomna att föreslå stora & små förbättringar på och kring ert golfhål.Detta gör ni i direkt i dialog med oss, så tar vi förslagen vidare till banansvariga.

Är du/ni intresserade hör av er till: medlem@vgk.nu
Eller anmäl ert intresse i formuläret nedan

Hälsningar
Lill-Ann & Kjell Sondal