MEDLEMSFÖRMÅNER

Våra Fullvärdiga medlemmar har tillgång till 5 tider (20 personer) per vecka på vardagar på  Vallentuna GK.
Dessutom 100 kronor rabatt på helggreenfee.

—————————

Örbyhus Golfklubb
Halv greenfee alla dagar i veckan

—————————

Greenfee överenskommelse med Österåkers GK, fullvärdiga medlemmar betalar 400 kr (ordinarie pris 550 kr), gäller vardagar. Gäller ej nya banan.

 UGF´s Vardagsgreenfee – överenskommelse

Rabatteringen ska gälla deltagande klubbars medlemmar under lågfrekvent tid. Varje klubb definierar själv vad man menar med lågfrekvent tid, men rabatteringen ska gälla minst 5 halvdagar i veckan och reduktionen ska vara 25 % på ordinarie greenfee.

Rabatten ska gälla endast sådana medlemmar, som spelar på hemmabanan utan att erlägga greenfee, s.k. fullvärdiga medlemmar. Deltagande klubbar förbinder sig att registrera medlemskap i GIT på sådant sätt att medlemsstatus framgår vid bokning.

Deltagande klubbar och aktuella tider redovisas i länken nedan:

http://www.upplandsgolf.se/index.php/oeverenskommelser/rabatterad-vardagsgreenfee

Övriga klubbar står utanför överenskommelsen

Fritt spel för juniorer

Tidbokning och registrering i GIT krävs.

Att spela på olika banor gynnar juniorernas spelutveckling och ökar annat greenfeespel genom medföljande vuxna.