MEDLEMSFÖRMÅNER

Tjusta Golf AB

Våra medlemmar har tillgång att spela för halv ordinarie greenfee.

Vallentuna Golfklubb

Våra fullvärdiga medlemmar har tillgång till 5 tider (20 personer) per vecka på vardagar på  Vallentuna GK.
Dessutom 100 kronor rabatt på helggreenfee.

Örbyhus Golfklubb

Greenfee överenskommelse med Österåkers GK, fullvärdiga medlemmar betalar 400 kr (ordinarie pris 550 kr), gäller vardagar. Gäller ej nya banan.

UGF´s Vardagsgreenfee – överenskommelse

Rabatteringen ska gälla deltagande klubbars medlemmar under lågfrekvent tid. Varje klubb definierar själv vad man menar med lågfrekvent tid, men rabatteringen ska gälla minst 5 halvdagar i veckan och reduktionen ska vara 25 % på ordinarie greenfee.

Rabatten ska gälla endast sådana medlemmar, som spelar på hemmabanan utan att erlägga greenfee, s.k. fullvärdiga medlemmar. Deltagande klubbar förbinder sig att registrera medlemskap i GIT på sådant sätt att medlemsstatus framgår vid bokning.

Deltagande klubbar och aktuella tider redovisas i länken nedan:

http://www.upplandsgolf.se/index.php/oeverenskommelser/rabatterad-vardagsgreenfee

Övriga klubbar står utanför överenskommelsen

Fritt spel för juniorer

Tidbokning och registrering i GIT krävs.

Att spela på olika banor gynnar juniorernas spelutveckling och ökar annat greenfeespel genom medföljande vuxna.