MEDLEMSFÖRMÅNER

För 2019 har vi förlängt våra samarbeten med Örbyhus GK och Vallentuna GK.

Våra Fullvärdiga medlemmar har tillgång till 5 tider (20 personer) per vecka på vardagar på  Vallentuna GK.
Dessutom 100 kronor rabatt på helggreenfee.

 

Greenfee överenskommelse med Österåkers GK, fullvärdiga medlemmar betalar 325 kr (ordinarie pris 550 kr), gäller vardagar.

NYHET

 UGF´s Vardagsgreenfee – överenskommelse 2019

Rabatteringen ska gälla deltagande klubbars medlemmar under lågfrekvent tid. Varje klubb definierar själv vad man menar med lågfrekvent tid, men rabatteringen ska gälla minst 5 halvdagar i veckan och reduktionen ska vara 25 % på ordinarie greenfee.

Rabatten ska gälla endast sådana medlemmar, som spelar på hemmabanan utan att erlägga greenfee, s.k. fullvärdiga medlemmar. Deltagande klubbar förbinder sig att registrera medlemskap i GIT på sådant sätt att medlemsstatus framgår vid bokning.

Deltagande klubbar och aktuella tider redovisas i länken nedan:

http://www.upplandsgolf.se/index.php/oeverenskommelser/rabatterad-vardagsgreenfee

Övriga klubbar står utanför överenskommelsen

Fritt spel för juniorer 2019

Tidbokning och registrering i GIT krävs.

Att spela på olika banor gynnar juniorernas spelutveckling och ökar annat greenfeespel genom medföljande vuxna.