SLOPEKALKYLATOR

Under 2022 har hål nr 4 byggts om från Par 3 till Par 4, och banan har nu Par 71 med uppdaterade slopetabeller och  indexering. 
Fyrans nya green ligger upp till höger bakom den gamla greenen i sluttningen mot kanalen. 
Röd tee har flyttats bakåt, och en ny gul tee är under uppbyggnad (spelas från provisorisk tee tills den är färdigställd).
Den tänkta spellinjen ligger strax höger över bunkern, men utrymme finns på bägge sidor.
 
Röd Tee 190 m
Gul Tee 231m