Kandidater till förtroendeuppdrag i Väddö golfklubb

Det närmar sig höstmöte. Nu jobbar valberedningen för högtryck med att identifiera lämpliga kandidater till förtroendeuppdrag i Väddö golfklubb. Förutom undertecknad består valberedningen av Carin Ekström och Tony Snåre.

Har Du intresse, eller vill nominera en kamrat, kontakta valberedningen via formuläret nedan

Med bästa hälsningar!

Magnus Lilliehöök
Sammankallande i valberedningen Väddö golfklubb