Du som är nybörjare eller ny i klubben

Väddö GK kommer i år starta upp ett nätverk vars syfte är att knyta kontakter mellan nya och gamla medlemmar i klubben. Målsättningen är att nya medlemmar ska ges en möjlighet att lära känna och spela golf med gamla medlemmar även utom tävlan. Möjligheter att skaffa likasinnade spelkompisar. Nya medlemmar som också är nya golfare ska erbjudas faddrar som ger en successiv introduktion till golfspel i allmänhet och Väddö GK i synnerhet.

Det blir vad vi gemensamt gör det till.

Följande aktiviteter planeras sommaren 2021:

Samtliga nya medlemmar i Väddö GK kontaktas per email för att hälsas välkomna till klubben och erbjudas tillfälle till träff. Beroende på gensvaret anordnas möten i klubbhuset och vanliga golfrundor bokas in.

Dessutom planeras för två nybörjartävlingar ”Rockierundan” den 10/7 samt 21/8 då tävling under mycket lättsamma och roliga former anordnas för alla nybörjare tillsammans med mer erfarna golfare.

Alla medlemmar i Väddö GK som vill delta i nätverket och hälsa nya medlemmar välkomna kan kontakta Anna Kullberg mail: anna.kullberg1@gmail.com eller

Egon Svensson mail: egon4507@gmail.com.

Väl mött på vår fina bana!

Anna och Egon