Vi är en klubb med ett härligt gäng eldsjälar som hjälper till på banan, klubbhusområdet m.m.
 
Vi vill gärna bli fler i vår banpool 😊
Det finns jobb som passar alla.

 Kontakta Lars Runnholm via sms på 0725 44 07 30 för mer information.

Stefan Arnesen Ordförande, Anders Ljungblad, Lars Runnholm samt Christer Svärd skriver till Dig som medlem i Väddö GK för säsongen 2021.

Säsongen 2020.Bakgrunden till vårt brev till Dig 2020 var, att golfklubben befann sig i ett läge där det måste sparas pengar under säsongen för, att få ordning på ekonomin utan att behöva gå ut på ”tiggarstråt” igen, och lösningen blev att banans skötsel under 2020 utfördes på frivillig basis.

Detta mål nådde vi till 100 % för 2020, och nu önskar vi nå samma mål för 2021.

Planen är den, att vi, Anders tillsammans med Stefan ansvarar för klipp poolen i samråd med Christer Svärds kunskap om banan som går så långt bak i tiden, att vi har glömt året då han kom in i klubben.

Lars Runnholm ansvarar för ban poolen i samråd med Christer Svärd, men där vi i klipp poolen samarbetar med Lars och Christer och byter personal när det behövs.

I denna plan skapar vi 4 klipp poolgrupper under klippsäsongen, vilka börjar i maj och slutar i mitten av september.

I varje klipp poolgrupp ska det ingå 4 personer, som ska köra olika gräsklippare/maskiner enligt följande:

  • Ruff,
  • Fairway,
  • Bunkerkrattning vid behov,
  • Greenerna hanteras av Christer S med hjälp av 1–2 st. personer under säsongen.

Varje poolgrupp arbetar måndag, tisdag samt torsdag och fredag. Onsdagen är ledig varje vecka under klippsäsongen.

Du som är ny som i klipp poolgruppen kommer, att få utbildning i den maskin som Du ska köra, både då det gäller hur du ska klippa, var du ska klippa samt hur du sköter om maskinen efter avslutad klippning/dag. Vi bestämmer utbildningsdagar med var och en av er med start i mitten av april.

Detta innebär, att vi startar klippsäsongen v 21 till och med v 36 (24/5 – 10/9–2021), och då kommer Du att klippa din del av banan under 4 veckor gånger 4 dagar = 16 arbetsdagar.

Starttid varje klippdag är 07.00-

Förslag på schemaläggning bifogas inom 2 veckor, där varje poolgrupp har sin egen färg och är inlagd en vecka/månad under dessa 4 månader.

Uppstartsmötet kommer att ske under mitten/slutet av mars 2021 på Väddö GK, både då det gäller klipp poolen samt ban poolen.

När det gäller Lars ban pool, så ska följande utföras:

  • Bollplockning på rangen enligt fastställt schema (1 grupp)
  • Bunkerkrattning samt tömning av papperskorgar på banan (1 grupp)
  • Skötsel av klubbhusområdet (1 grupp)
  • Trimning ute på banan i samverkan med klipp poolen (1 grupp)

Schemaläggningen görs av Lars, då han har klart med vilka som ska ingå i hans poolgrupp.

Stefan, Anders, Lars och Christer ”ber på våra bara knän” att du kan komma med i någon av dessa poolgrupper, och på det sättet fortsätta att lyfta ekonomin så vi kan förbättra resultatet ännu mer under 2021.

Frågor/funderingar!

Slå någon av oss en signal/smsa eller maila när det passar Dig.

Anmälan till klipp poolen gör Du:

hos Anders Ljungblad eller till Stefan Arnesen på telefon, SMS eller E-post enligt nedan:

Anders Ljungblad                                     Stefan Arnesen

070-966 79 85                                          070-039 71 89

anders@ekonomikrets.se                           arnesen.stefan@hotmail.com                                         

Anmälan till ban poolen gör Du:

hos Lars Runnholm på telefon, SMS eller E-post enligt nedan:

Lars Runnholm

072-544 07 30

runnholm@msn.com

För att vi skall hinna planera och få allt på plats innan säsongen startar, önskar vi svar av Dig senast 15 mars 2021.

Väl mött på banan 2021.

Stefan        Anders       Lars       Christer

P.S. Lunch ingår varje arbetsdag samt att Du erhåller ett Guldkort, samt att en golftävling kommer att ske i samråd med Eckerölinjen som tack för Din medverkan. D.S.